نظرات خوانندگان برای تبریز امروز مهم می باشد . هرگونه نظر و پیشنهاد خود را در مورد مطالب ، طراحی سایت و ... با ما در میان بگذارید . از شما سپاسگزار خواهیم بود .

مشکلات خود را در مورد سازمانها و ادارات با ما در میان بگذارید . سعی خواهیم کرد مسائل شما را به مسئولین مربوطه انعکاس دهیم .