تصویر پردازی ابوقبیس

فتوح الحرمین ،راهنمای سفر برای حج

تاریخ انتشار : 18:09 15-08-1402

موزه فرش تبریز امروز:

فتوح الحرمین

نسخه ای با ارزش از کتاب فتوح الحرمین به امضای میرهادی بن میر ابراهیم، ابو قبیس با تصویری از مکه، عربستان سعودی، مورخ 1594-95 میلادی با براورد قیمتی در حد برآورد 20000-30000 پوند در نمایشگاه کریستیز عرضه شد . راهنمای سفر برای حج شامل دعا برای مراحل مختلف سفر به مکه و مدینه است. این نسخه از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که در جبل ابوقبیس، یکی از مقدس‌ترین مکان‌های اسلام، نوشته شده است و شامل 18 نقاشی است که قدمت آن‌ها هم زمان با متن نسخه خطی است.

نسخه مهمی از فتوح الحرمین به امضای میرهادی بن میر ابراهیم، ابوقبیس، مکه، عربستان سعودی، مورخ 1594-95میلادی

@