تبریز - کاوه وحیدی آذر

فرش زیبا روی ماشین

تاریخ انتشار : 06:30 22-02-1398

موزه فرش تبریز امروز:

فرش در خیابان carpet on car

فرش روی ماشین  carpet on car

 

@