نگاه متفاوت به قالی

طرح هایی برای یک قطعه قالی

تاریخ انتشار : 10:49 14-06-1397

موزه فرش :

Wood Board Print Water Resistant Floor Mat

 

طرح چوب برای یک قالی

 

Wooden Printed Water Absorption Rug

فرش طرح چوب کهنه رنگ شده 

Slabstone Pattern Coral Velvet Large Door Mat

فرش طرح سنگ

Colorful Brick Printed Coral Fleece Floor Rug

اجرهای رنگی در طرح فرش

Peeling Wood Floor Print Anti-skid Floor Area Rug

چوب سفید طرح یک قالی

Vintage Persian Coral Fleece Floor Door Mat

فرش تبریز طرح یک قالی

@