نقاشی از موخلیص

سه داماد و یک اسب

تاریخ انتشار : 17:02 15-08-1402

تبریز امروز:

موخلیص-  سه داماد و یک اسب

یک اسب و سه داماد، منسوب به استاد نقاش موخلیص،دوران هند مغول، در حدود سال های 90-1575، که برآورد قیمت آن، 300000-500000 پوند می باشد. از موخلیص نقاش بسیار مشهور هندی ، نقاشی های بسیار کمی باقی مانده است که توسط این هنرمند امضا شده باشد، که بیشتر آنها به سفارش اکبر شاه در طی سال های حکومت 1556-1605 به تصویر در آمد. این هنرمند مشهور یکی از هنرمندان اصلی مسئول تصویرسازی نسخه خطی بزرگ حمزه نامه بود که بسیاری از برگه های آن در موزه V&A در لندن قرار دارد.

این نقاشی در حراج کریستیز  برای فروش ارائه شد .

 

@