آلمان در سال 1910

موزه هنرهای اسلامی برلین

تاریخ انتشار : 14:47 11-01-1398

موزه فرش تبریز امروز:

موزه هنرهای اسلامی برلین

این تصویر مربوط به سال ۱۹۱۰ میلادی از مجموعه نمایشگاه فرش در موزه هنرهای اسلامی برلین است که فرش ایرانی سوخته شده در وسط آن قرار دارد.


این مجموعه فوریه ۱۹۴۵ در بمباران جنگ جهانی دوم آسیب فراوانی می بیند.

@