موزه متروپولیتن

اصحاب کهف

تاریخ انتشار : 05:43 12-07-1397

موزه فرش تبریز امروز:

اصحاب کهف

 این نگارگری صفحه ای از کتاب فالنامه جعفر الصدیق است  که نشان می دهد که هفت مرد مسیحی، که به نام  مردان اصحاب کهف و سگ مشهورند از طریق معجزه ای در غاری 309 سال خوابیدند. تناقضات بین غار تاریک و سنگ های رنگارنگ، بی نظمی و بیرونی آرام و بی رحمانه، روایت را تقویت می کند. شکل تاج بر روی یک اسب سفید، به احتمال زیاد دیموس امپراتور روم (249-51 ) را نشان می دهد که مردان مومن را تحت آزار و اذیت قرار می داد و توسط شیطان رهبری می شد، که در اینجا با پوست تیره، ریش سفید و مار از گردن ظاهر می شود. تصویر احتمالا با یک صفحه نوشته همراه بوده است 

این اثر با شماره 35.64.3  توسط Rogers Fund  در سال 1935 در بخش ایران موزه متروپلیتن قرار گرفته و بر روی کاغذ و با آبرنگ و طلا کار شده است ، تاریخ آن به 1550  و به قزوین می رسد .

 

گزارش : کاوه وحیدی آذر 

 

@