بازار فرش اردبیل

فرش صدفی در حجره آقای بارات علی پور

تاریخ انتشار : 23:58 23-07-1400

تبریز امروز:

Ardebil - Bazar-Carpet- Barat Alipoor-نیما علی پور -بارات علی پور - بازار فرش اردبیل

Ardebil - Bazar-Carpet- Barat Alipoor-نیما علی پور -بارات علی پور - بازار فرش اردبیل

 

Ardebil - Bazar-Carpet- Barat Alipoor-نیما علی پور -بارات علی پور - بازار فرش اردبیل

در بازار اردبیل برای تماشای فرش زیبای صدفی وارد مغازه یا همان حجره فرش آقای بارات ( برات) علی پور می شوم ! تاریخچه و اطلاعات فرش را برایم می گوید ، آن هم با چه نزاکت و آرامش ! می گوید مهمان هستی و باید احترام مشتری را پاس داشت ! از ایشان اجازه گرفتن عکس می کنم و آن هم با خوش رویی پدیرفته می شود! 

@