فرانچسکو بالسیو

انتخاب فرش

تاریخ انتشار : 06:57 06-09-1396

تبریز امروز:

فرانچسکو بالزیو - انتخاب فرش

 

فرانچسکو بالسیو متولد سال 1860 در تورین ایتالیا است؛ او در تورین و رم آموزش دید، سبک غالب در کارهایش شرق گرایی بود وی در 1923 درگذشت !  

 

 

 

@