کلاه نظامی دوره عثمانی

تاریخ انتشار : 14:33 17-08-1402

تبریز امروز:

 تمبک - کلاه خود عثمانی

یک کلاه ایمنی نادر از جنس مس طلایی (تمبک) مربوط به دوره  امپراتوری عثمانی در  اواخر قرن شانزدهم یا اوایل قرن هفدهم که برآورد  قیمت آن 150000-200000 پوند است . این کلاه زره برای مناسبت های دربار سلطنتی و تشریفاتی یا در رژه استفاده می شد. تنها تعداد کمی از نمونه های شناخته شده از کلاه ایمنی تشریفاتی تمبک با این کیفیت و زیبایی وجود دارد.

یک کلاه ایمنی نادر مسی طلایی (تمبک)، امپراتوری عثمانی، اواخر قرن شانزدهم یا اوایل قرن هفدهم تخمین زده می شود 150000-200000 پوند. عکس از کریستیز.

@