فرش ساده روی دیوار

گربه توی تختخواب و فرشی روی دیوار

تاریخ انتشار : 10:14 04-11-1402

تبریز امروز:

گربه و فرش

 

 گربه خندان توی رختخوابش خوابیده است و فرشی از دیوار آویزان می باشد

@