روسیه

فرش در تزیین دیوار خانه

تاریخ انتشار : 07:07 08-08-1402

تبریز امروز:

فرش در یک آپارتمان روسی

تصویری از یک آپارتمان در مسکو که فضای داخلی را نشان می دهد: یک فرش روی دیوار آویزان است، یک تلویزیون رنگی در گوشه آن نصب شده است و یک لوستر کریستالی روی سقف می درخشد.

@