عکس ها از کاوه وحیدی آذر

رنگ و موسیقی در ورنی

تاریخ انتشار : 21:27 07-04-1400

موزه فرش تبریز امروز:

ورنی - میرزه جلیل - تبریز

ورنی - میرزه جلیل - تبریز

ورنی - میرزه جلیل - تبریز

 

@