لئوپولد آلفونس میلیچ

تاجر فرش

تاریخ انتشار : 06:39 06-09-1396

تبریز امروز:

آلفونسو لئوپارد میلیچ

 

 

 لئوپولد آلفونس میلیچ در سال 1853 درکلوسترنویبرگ Klosterneuburg اتریش یدنیا آمد، برای نقاشی در سال 1902به " قصر امرا" کاخ صحرایی اموی در اردن که در آن زمان بخشی از امپراطوری عثمانی بود سفر کرد. او در این سفر همراه با "آلویس موسیل" استاد چک بود وی در آنجا به کپی برداری از تعدادی نقاشی پرداخت. آلفونس در 1929 در سالزبورگ درگذشت.

@