مسکو - روسیه

مرد فرش را به دیوار نصب می کند

تاریخ انتشار : 04:30 13-08-1402

موزه فرش تبریز امروز:

فرش رویدیوار خانه ای درمسکو

تزیین دیوار با فرش به عنوان یک استایل تزیین خانه مطرح است ، فرش با دستان بافته می شود و کالایی نفیس است ، پس چه بهتر روی ویوار قرار گیرد

 

@