ژان لئون گرومه

تجار فرش

تاریخ انتشار : 03:57 05-09-1396

تبریز امروز:

تجار فرش -ژان لئون گرومه

 

ژان لئون گرومه نقاش و مجسمه ساز  فرانسوی متولد 11 ماه می سال 1824 است، سیک مورد استفاده وی آکادمیسم بوده است .

کارهای وی بر اورینتالیسم ( شرق گرایی) ، اساطیر یونان ، وقایع تاریخی متمرکز بود.

دوران وی دوران سبک های رومانتیسم، آکادمیسم  و نئوکلاسیسم متداول بودند.

@