فرش کمیاب پشمینه امپراتوری مغول، شمال هند، تقریباً ۱۶۵۰. ۹ × ۸ فوت ۱۱ اینچ (۲۷۵ × ۲۷۴ سانتی‌متر). به قیمت 5,442,000 پوند در 27 اکتبر 2022 در کریستی در لندن فروخته شد.

فرش پشمی مغول در حراج کریسیتیز

تاریخ انتشار : 16:33 29-09-1401

موزه فرش تبریز امروز:

فرش کمیاب پشمینه امپراتوری مغول، شمال هند، تقریباً ۱۶۵۰. ۹ × ۸ فوت ۱۱ اینچ (۲۷۵ × ۲۷۴ سانتی‌متر). به قیمت 5,442,000 پوند در 27 اکتبر 2022 در کریستی در لندن فروخته شد. عکس در سالن الودن در سافولک، انگلستان

به طور متوسط 500 گره در هر اینچ مربع در این فرش پشمینه حکمرانان مغول وجود دارد. در حدود سال 1650 برای دربار امپراتور شاه جهان، که معروف به تاج محل بود، بافته شد. در 27 اکتبر به قیمت 5,442,000 پوند فروخته شد که بیش از دو برابر تخمین برآورده شده ی کف قیمت آن بود.


فرش کمیاب پشمینه امپراتوری مغول، شمال هند، تقریباً ۱۶۵۰. ۹ × ۸ فوت ۱۱ اینچ (۲۷۵ × ۲۷۴ سانتی‌متر). به قیمت 5,442,000 پوند در 27 اکتبر 2022 در کریستی در لندن فروخته شد. عکس در سالن الودن در سافولک، انگلستان برداشته شده است.

 

@