موزه متروپولیتن

فرش صفوی کاخ تزار

تاریخ انتشار : 05:20 10-07-1397

موزه فرش تبریز:

The Emperor's Carpet, Silk (warp and weft), wool (pile); asymmetrically knotted pile

این فرش یکی از نمونه های بافته شده از فرش های ابریشمین در کارگاه های سلطنتی دوره صفوی است که زمانی متعلق به مشهورترین تزار روسیه، پتر کبیر بوده است. فرش امپراطور به همراه فرش مشابه دیگری زینت بخش کاخ پتر کبیر بوده است و پس از سال ۱۶۹۸، نیز به اقامتگاه تابستانی امپراطوران هابسبورگ در اروپا منتقل شد.
در فرش صفوی، نقش و نگارهای بسیار پیچیده ای به چشم می خورند که همگی به صورت متقارن طرح زده شده اند. وقتی با دقت به طرح های رنگین فرش امپراتوری نگاه کنید، پیچک های طویلی از گل، درختان بزرگ نخل، توده ای از ابرها، شکوفه هایی جالب توجه و تعداد بی شماری از تصاویر حیوانات واقعی و خیالی دیده می شود. از جمله حیوانات روی فرش می توان به اژدها، بزکوهی چینی، شیر، بوفالو، ببر، پلنگ، اردک و قرقاول اشاره کرد. همچنین دور تا دور فرش شعرها و نوشته هایی توجه را به خود جلب می کنند که در آن باغات بهاری را به باغات بهشتی تشبیه می کند.
تار و پود فرش صفوی پیش رو، از ابریشم و کومه های آن نیز از جنس نخ های پشمی است. ابعاد فرش صفوی بسیار قابل توجه است به طوری که طول این فرش ۷ متر و عرض آن ۳ متر می باشد. پس از سقوط دودمان هابسبورگ، فرش صفوی به موزه متروپولیتن نیویورک راه یافت، اما این فرش بازدید عمومی ندارد. 
دوره تاریخی: اسلامی، دوره صفوی
زمان ساخت: نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی
جنس: ابریشم و پشم
ابعاد: ارتفاع: ۷۵۹٫۵ سانتی متر، عرض: ۳۳۹٫۱ سانتی متر، وزن: 65.3 کیلوگرم
محل نگهداری: موزه متروپولیتن، نیویورک

One of the finest products of the Safavid court ateliers, this carpet once adorned the summer residence of the Habsburg emperors. The main field balances a sophisticated net of floral scrolls, large composite palmettes, cloud bands, buds, and blossoms with a myriad of real and fictional animals—dragons and Chinese antelope, lion and buffalo, tigers and leopards, ducks and pheasants. A verse found in the inner guard band likens a garden in springtime to the Garden of Paradise.

The Emperor's Carpet

  : Object Name:  Carpet
Date:  second half 16th century
Geography: Attributed to Iran
Medium: Silk (warp and weft), wool (pile); asymmetrically knotted pile
Dimensions: Rug: L. 299 in. (759.5 cm)
W. 133 1/2 in. (339.1 cm)
Wt. on a 10" tube: 144 lbs. (65.3 kg)
Classification:  Textiles-Rugs
Credit Line:  Rogers Fund, 1943
Accession Number:43.121.1

 

@