یک قعه قالیچه آناتولی

تاریخ انتشار : 05:23 19-01-1401

موزه فرش تبریز امروز:

قالیچه ترک - آناتولی

@